αρχ. σελίδασυντακτική ομάδατρέχον τεύχοςπροηγ. τεύχηαναζήτησηοδηγίεςεπικοινωνίαenglish

 

μεταδίκτυο

στατιστικά στοιχεία τεχνολογικής προσβασιμότητας για τον ιστοχώρο / υπόμνημα
   
σύνολο ιστοσελίδων τεχνολογίας html: 86 Όλες οι προσβάσιμες ιστοσελίδες τεχνολογίας html. Χαρακτηρίζονται από τις προεκτάσεις (extensions) htm και html.
σύνολο ιστοσελίδων τεχνολογίας asp: – Όλες οι προσβάσιμες ιστοσελίδες τεχνολογίας asp. Χαρακτηρίζονται από την προέκταση asp.
σύνολο υπερκειμενικών συνδέσεων (υσ): 3083
Το σύνολο των υπερσυνδέσμων (links) που βρίσκονται στις ιστοσελίδες (προσμετρούνται και οι επαναλήψεις τους).
σύνολο εξερχομένων υπερκειμενικών συνδέσεων (εξυσ): 182 Το σύνολο των υπερσυνδέσμων (links) που βρίσκονται στις ιστοσελίδες (προσμετρούνται και οι επαναλήψεις τους) και μεταβαίνουν σε άλλους ιστοχώρους εκτός του κόμβου pοlyphonia.gr.
σύνολο εσωτερικών υπερκειμενικών συνδέσεων (εσυσ): 2901 Το σύνολο των υπερσυνδέσμων (links) που βρίσκονται στις ιστοσελίδες (προσμετρούνται και οι επαναλήψεις τους) και διασυνδέουν το εσωτερικό περιεχόμενο του κόμβου polyphonia.gr.
λόγος εσωτερικής συγκρότησης συνδέσμων (εξυσ/υσ): 0,059 Λόγος μέτρησης που χρησιμοποιεί η ομάδα διαδικτύου του εργαστηρίου τεχνολογίας και πολιτισμού για την ποσοτικοποίηση της διατήρησης και προσβασιμότητας των θεάσεων του επισκέπτη στο εσωτερικό του ιστοχώρου. Είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των εξερχομένων υπερκειμενικών συνδέσεων δια του συνόλου των υπερκειμενικών συνδέσεων του ιστοχώρου.
Όταν ο λόγος μηδενίζεται δεν υπάρχουν καθόλου εξερχόμενοι υπερσύνδεσμοι και ο ιστοχώρος διακρίνεται από υψηλή εσωτερική συγκρότηση και
υπερσυνδεσμική εσωστρέφεια.
Όταν ο λόγος τείνει στο 1 ουσιαστικά ο ιστοχώρος εξακτινίζει τους υπερσυνδέσμους του κυρίως σε άλλους ιστοχώρους,
συμπιέζοντας την πρόσβαση του επισκέπτη στο περιεχόμενό του.
μέσο ποσοστό εσωτερικής προσβασιμότητας:
25% στον ιστοχώρο έκδοσης 2008
Προκύπτει από το μέσο όρο των ποσοστών προσβάσιμων σελίδων ανά ιστοσελίδα του ιστοχώρου.
Πρακτικά υποδηλώνει το ποσοστό του ιστοχώρου που ανά πάσα στιγμή (σε κάθε ιστοσελίδα) είναι προσβάσιμο στον επισκέπτη και αντανακλάται από την σταθερή ύπαρξη και πληρότητα της
μπάρας πλοήγησης.
μέγεθος ιστοχώρου 2,57 MB Το συνολικό μέγεθος όλων των αρχείων που είναι διαθέσιμα στον επισκέπτη.
μέγεθος καταβιβαστέων αρχείων: 0,0 Το συνολικό μέγεθος των καταβιβαστέων αρχείων που δεν είναι ιστοσελίδες.
χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες: html, java Οι τύποι τεχνολογίας που συνδυάζονται για την δημιουργία του ιστοχώρου.
μηχανή αναζήτησης: human generated search: el en Ο φορέας δημιουργίας της μηχανής αναζήτησης που παρέχει διαδικτυακά αποτελέσματα.
λογισμικό στατιστικών επισκεψιμότητας: παρέχεται Η πηγή που προσμετρά την επισκεψιμότητα διαδικτυακά και δίνει αυτόματα αποτελέσματα.

 

 
© 2002-2021 Περιοδικό Πολυφωνία