αρχ. σελίδασυντακτική ομάδατρέχον τεύχοςπροηγ. τεύχηαναζήτησηοδηγίεςεπικοινωνίαenglish

 

οδηγίες προς τους συνεργάτες

1. Το περιοδικό Πολυφωνία εκδίδεται δύο φορές το χρόνο (άνοιξη και φθινόπωρο). Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συνεργαστούν, να αποστέλλουν τα άρθρα τους το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου για το εαρινό τεύχος και έως το τέλος Ιουνίου για το φθινοπωρινό τεύχος.

2. Το κείμενο μπορεί να αποστέλλεται σε συμπαγή δίσκο, μαζί με δύο ανώνυμα αντίτυπα, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3. Πρέπει επίσης να συνοδεύεται από μία περίληψη (abstract, όχι άνω των 200 λέξεων) και από ένα σύντομο βιογραφικό στα ελληνικά και στα αγγλικά.

4. Για τις διευθύνσεις αποστολής των παραπάνω, βλέπε στο πεδίο “επικοινωνία”.

5. Οι εργασίες δημοσιεύονται ύστερα από την έγκριση της Συντακτικής Επιτροπής, η οποία ενημερώνει εγκαίρως τους συγγραφείς, χωρίς να υποχρεούται σε αιτιολόγηση των αποφάσεών της.

6. Η Σύνταξη διατηρεί το δικαίωμα τυπογραφικών αλλαγών για λόγους ομοιογένειας της εμφάνισης.

7. Οι συγγραφείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Συντακτική Επιτροπή τυχόν αναδημοσίευση των εργασιών τους, καθώς και εάν η εργασία έχει αποσταλεί προς έγκριση σε άλλο έντυπο.

8. Οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορούν να ακολουθούν τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κειμένου. Πρωταρχικής σημασίας είναι βεβαίως η σαφήνεια και η ομοιογένεια στη χρήση τους.

9. Οι τίτλοι έργων αναγράφονται με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα και πλάγιους χαρακτήρες. Συνιστάται, εξ άλλου, η χρήση δύο ειδών εισαγωγικών σημείων: τα γωνιώδη εισαγωγικά («.») χρησιμοποιούνται στη βιβλιογραφία ως είθισται (τίτλοι άρθρων, τίτλοι κειμένων από συλλογικές εκδόσεις κ.λπ.) και στα παραθέματα, ενώ τα λεγόμενα άγκιστρα (“.”) χρησιμοποιούνται στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Επίσης, τα σημεία στίξης μπαίνουν κατά κανόνα μετά το κλείσιμο των εισαγωγικών (π.χ. πολυφωνία».), αλλά ειδικά το θαυμαστικό, το ερωτηματικό και τα αποσιωπητικά, εφ’ όσον ανήκουν σε παρατιθέμενο κείμενο, τοποθετούνται πριν το κλείσιμο των εισαγωγικών και αμέσως μετά προστίθεται άλλο κατάλληλο σημείο στίξης (π.χ. πολυφωνία!».). Τέλος, οι αριθμοί των σημειώσεων εισάγονται μετά τα σημεία στίξης (π.χ. πολυφωνία.1).

10. Τα μουσικά παραδείγματα πρέπει να αποστέλλονται ξεχωριστά σε κάποιο πρόγραμμα μουσικής γραφής (Finale, Sibelius κ.λπ.) και να υποδεικνύεται η θέση τους μέσα στο κείμενο. Επίσης, συνιστάται οι εικόνες και οι φωτογραφίες να αποστέλλονται σε μορφή αρχείου .tif με ανάλυση 600 dpi.

 

 
© 2002-2021 Περιοδικό Πολυφωνία